Sửa lỗi “Không có trang web này” trên Google Chrome

Chrome và Cốc cốc là hai trình duyệt nhiều người dùng nhất hiện nay vì nhiều tính năng, chạy ổn định và nhanh nhất. Tuy nhiên, Google Chrome thường gặp một số lỗi khá khó chịu mà không phải ai trong chúng ta cũng hiểu và biết cách giải quyết.

Bài viết bạn nên đọc

loi err - Sửa lỗi "Không có trang web này" trên Google Chrome

Đã bao giờ bạn gặp thông báo như trên hình chưa? Chắc chắn đã có một lần hoặc hơn rồi. Và các bạn chọn truy cập website khác mà không thể tìm nguyên nhân được. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi ERR_NAME_NOT_RESOLVED (This webpage is not available).

Thay đổi DNS máy tính

Đây là cách đơn giản nhất để thử sửa mạng của bạn tại nhà. Việc thay DNS này còn giúp Chrome vào Facebook một cách dễ dàng hơn. Mình tìm trên Youtube thấy một video khá hay, có thể sửa lỗi tương tự mà bạn có thể thử qua.

DNS là gì? DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống đặt tên theo thứ tự cho máy vi tính, dịch vụ, hoặc bất kì nguồn lực tham gia vào Internet. Nó liên kết nhiều thông tin đa dạng với tên miền được gán cho những người tham gia. – Wikipedia

Nếu vẫn không truy cập được, bạn có thể kết nối đến mạng wifi khác hoặc reset modem để khởi động lại mạng. Bài viết cách reset modem Viettel Tuvangoicuoc.com cũng đã viết xong.

Lỗi do nhà cung cấp website

Sau khi đã thử tất cả các cách mình hướng dẫn mà vẫn không truy cập được, rất có thể đây là lỗi do nhà cung cấp website gây ra và đang khắc phục. Các bạn có thể đợi từ 15 đến 30 phút sau rồi cố gắng truy cập lại.

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.