Mật khẩu wifi mặc định của modem Viettel, FPT, VNPT

Sau khi reset modem, đưa modem về trạng thái cài đặt ban đầu thì tất cả sẽ đều trở về trạng thái mặc định, kể cả tên wifi và mật khẩu wifi. Để tìm được mật khẩu wifi mặc định, quý khách có thể tìm theo cách bên dưới là sẽ ra.

Bài viết bạn nên đọc

Cách tìm mật khẩu wifi mặc định

Đây sẽ là mật khẩu wifi mà reset modem sẽ được cài đặt lại. Sau khi reset modem wifi, quý khách có thể kết nối tới điểm wifi được ghi phía dưới modem, và mật khẩu mặc định cũng được ghi ở đây.

  • Tên wifi mặc định theo hình: SSID ZTE-d81626
  • Mật khẩu wifi mặc định theo hình: (dòng WPA / WPA2) 78312d8

Mỗi modem là mỗi dãy số khác nhau, quý khách vui lòng xem bên dưới modem để lấy pass wifi mặc định của modem mình. Nếu bên dưới modem không in sẵn thông tin này, quý khách thử làm theo cách bên dưới nữa nhé.

mat khau wifi viettel sn - Mật khẩu wifi mặc định của modem Viettel, FPT, VNPT

Kết nối modem wifi bằng dây cáp

Với mỗi modem Viettel lắp đặt sẵn cho khách hàng, chúng tôi luôn tặng kèm một sợi dây cáp để quý khách có thể kết nối với modem để dùng hoặc cấu hình khi cần. Chỉ cần kết nối máy tính bàn, laptop với modem thông qua dây, truy cập địa chỉ https://192.168.1.1 là đã có thể đổi tên wifi và mật khẩu wifi theo ý của mình.

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.