Mã USSD là gì và cách sử dụng cho mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone

Đôi khi chúng ta nghe nói về mã USSD là gì khi sử dụng điện thoại nhưng lại không rõ nó có chức năng gì và có thể dùng làm gì. Thật ra mã USSD đơn giản chỉ là …

Bài viết bạn nên đọc

3663928 cv - Mã USSD là gì và cách sử dụng cho mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone

USSD là gì?

Mã USSD là kênh tương tác hai chiều theo thời gian thực, gần giống như SMS và bị giới hạn 182 kí tự. Thay vì truyền tải thông tin giữa người dùng thì USSD giúp nhà mạng và người dùng giao tiếp với nhau, từ đó có thể sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng như nạp tiền điện thoại (*100#), kiểm tra tài khoản (*101#) và nhiều lệnh khác nữa tùy theo nhà mạng.

Mã USSD thông dụng của nhà mạng

  • *101#: kiểm tra thông tin tài khoản
  • *100#: nạp tiền điện thoại
  • *098#: đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng Viettel.
Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.