Khắc phục lỗi “We’re sorry but the page you’re looking for could not be found…”

Thời gian gần đây, bạn đọc liên tiếp gửi các câu hỏi về việc những trang web lớn và nổi tiếng khi truy cập sẽ hiện ra thông báo We’re sorry but the page you’re looking for could not be found… và cho dù thử reset modem, tắt modem khởi động lại cũng không giải quyết được vấn đề.

Bài viết bạn nên đọc

were sorry but the page youre looking for could not be found - Khắc phục lỗi "We're sorry but the page you're looking for could not be found..."

Sau khi tổng hợp ý kiến và tìm hiểu, Tuvangoicuoc cho rằng vấn đề nằm ở nhà mạng đã chặn những website này thay vì một số bình luận rằng website không hoạt động hoặc đường truyền mạng bị chậm. Vì thế, cho dù bạn thử những cách thông thường cũng không thể thay đổi được.

Một trong những cách có thể vượt qua được là sử dụng các ứng dụng VPN, tường lửa mới có thể truy cập thành công. Các bạn cũng có thể thử cách kiểm tra website có hoạt động bình thường hay không, để chắc chắn rằng vấn đề này ai cũng bị hoặc chỉ có mình bạn.

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.