Đang xem bài viết có tag

truy cập modem từ xa

Truy cập modem từ xa với dịch vụ DDNS

Để có thể quản lý các modem hiện nay, người ta thường truy cập vào địa chỉ 192.168.1.1 để quản lý. Tuy nhiên, nhược điểm của địa chỉ này là không thể truy cập từ bên ngoài mạng, dẫn đến việc quản lý từ xa khó khăn hơn. Hôm nay…