Đang xem bài viết có tag

thanh toán hóa đơn điện

Hướng dẫn thanh toán tiền điện bằng Viettel Pay

Với ứng dụng My Viettel trên Android và iOS, chúng ta có thể thanh toán hóa đơn điện, nước, internet một cách dễ dàng mà không phải đến trung tâm nữa. Và tuyệt vời hơn nữa khi Viettel Pay có thể liên kết với nhiều ngân hàng, từ đó chúng ta…