Đang xem bài viết có tag

File hosts

Cách chỉnh sửa file hosts trên Macbook MacOS

Tương tự Windows, MacOS cũng có một file hosts để quản lý cấu hình mạng và nhiều công dụng khác. Để chỉnh sửa file hosts trên MacOS có nhiều cách, và Tuvangoicuoc.com sẽ hướng dẫn từ cách đơn giản nhất cho đến phức tạp nhất. Chỉnh sửa file…