Sửa lỗi Google Chrome bị ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR

Khi truy cập vào website thì Google Chrome bị lỗi ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR, điều này có nghĩa là máy tính của bạn hoàn toàn bình thường và đa số lỗi này xuất phát từ lỗi của người lập trình website. Bạn có thể làm theo các bước sau đây để…

Cảnh báo khi dùng Facebook không tên, trắng tên

Hiện nay có một số thành viên mạng xã hội Facebook đã tìm ra cách làm cho tài khoản trở nên không tên, có nghĩa là khi truy cập vào profile, chat với bạn bè, đi comment dạo thì chỉ hiện avatar và nội dung comment thay vì phải hiện tên. Đây…

So sánh, đánh giá tốc độ mạng 4G của Viettel

Hiện tại, đa số các tỉnh thành phố tại Việt Nam đã có thể sử dụng mạng 4G Viettel một cách ổn định và liên tục. Bài viết này chia sẻ lại những hình ảnh của các thành viên chia sẻ lại hình ảnh chụp tốc độ 4G tại nơi đang sống, nếu có các bạn…