Hướng dẫn dịch vụ Người nghe trả tiền của Viettel

Trong những lúc nguy cấp, cần gọi điện thoại mà hết tiền, không thể ứng tiền trước do đã đạt quá giới hạn ứng trước trong tháng thì chúng ta nên sử dụng dịch vụ Collect Call của Viettel. Với dịch vụ này, người mà bạn cần gọi sẽ trả phần cước đó, bạn không tốn tiền gì cả.

viettel nguoi nghe tra tien - Hướng dẫn dịch vụ Người nghe trả tiền của Viettel

Cách đăng ký dịch vụ Người nghe trả tiền cũng rất đơn giản, tin nhắn đăng ký đều là miễn phí nên bạn không phải lo gì cả.

Hướng dẫn dùng Người nghe trả tiền của Viettel

Có 2 cách để bạn sử dụng dịch vụ này. Cách đầu tiên là yêu cầu trực tiếp đến người cần gọi đến, họ sẽ nhận được tin nhắn có chứa mã xác nhận. Nếu đồng ý, người cần gọi đến chấp nhận với tổng đài là được.

Ví dụ như thuê bao A cần gọi cho thuê bao B nhưng lại hết tiền điện thoại thì thuê bao A soạn tin nhắn có cú pháp như sau:

Nhấn vào Gửi tin nhắn để điện thoại tự động soạn tin SDT_Thuebao_B gửi 9107 Gửi tin nhắn

Nếu thuê bao B đồng ý trả tiền cho cuộc gọi này, sẽ có hai trường hợp, trả tiền chỉ 1 cuộc gọi hoặc trả hết tất cả các cuộc gọi sắp tới. Nếu 1 cuộc gọi thì sẽ trả lời Y1, còn tất cả sẽ soạn Y. Cú pháp như sau:

Nhấn vào Gửi tin nhắn để điện thoại tự động soạn tin Y Ma_xac_nhan gửi 9107 Gửi tin nhắn

Để thuê bao B từ chối, hoặc không trả tiền cho các cuộc gọi trong tương lai cho thuê bao A nữa. Chúng ta chỉ cần soạn tin nhắn có nội dung:

Nhấn vào Gửi tin nhắn để điện thoại tự động soạn tin N Ma_xac_nhan gửi 9107 Gửi tin nhắn

Cách 2 là thuê bao B chủ động đồng ý trả tiền cuộc gọi cho thuê bao A chỉ cần soạn tin như sau. Cách này không cần phải xác nhận với tổng đài.

Nhấn vào Gửi tin nhắn để điện thoại tự động soạn tin DKC SDT_Thuebao_B gửi 9107 Gửi tin nhắn

Hướng dẫn hủy dịch vụ Collect Call

Để hủy dịch vụ này, quý khách soạn tin nhắn tương tự như từ chối trả tiền cho thuê bao A. Soạn N Ma_xac_nhan gửi đến tổng đài 9107 là được.

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.